Nyheder

Grupperådsmøde d. 27. februar 2018

Kære forældre, ledere og medlemmer.

Tirsdag d. 27/2-2018 fra kl. 19.00 - 21.00 bliver der afholdt Grupperådsmøde i Spejderhytten.
Kom og vær med til en spændende aften i spejdernes tegn.

Materialet vil også være at finde på gruppens hjemmeside samt Facebook-side.
Her vil opdateringer samt evt. yderligere forslag også blive lagt op. En fællesudsendelse heraf vil blive forsøgt senest 20.02, men erfaringen viser store fejlmuligheder ved en sådan.

Grupperådsmødet er en lejlighed for alle til at møde op og få mere at vide om, hvad der foregår i gruppen. Hvordan er det seneste år forløbet og hvad er tankerne om fremtiden? Hvordan er gruppens økonomi og hvilke aktiviteter planlægges der med i fremtiden?

Endnu vigtigere, så er grupperådsmødet også en mulighed for at få indflydelse på rammerne for spejderarbejdet. Her vælger forældrene og de store spejdere deres repræsentanter i bestyrelsen. Bestyrelsen består efter grupperådsmødet af repræsentanter for forældrene, repræsentanter for lederne og repræsentanter for de unge i spejdergruppen samt gruppelederen.

Grupperådet er også stedet, hvor man kan fremsætte forslag til, hvad vi i gruppen kan gøre bedre.

I vores spejderarbejde lægger vi stor vægt på forældrenes indflydelse og involvering i det arbejde der foregår i gruppen. Derfor skal der herfra lyde en kraftig opfordring til at møde frem til grupperådsmødet.

Af dagsorden for grupperådsmødet fremgår, hvilke poster vi skal have besat, samt hvem der er på valg og evt. genopstiller.

Der arbejdes på at finde kandidater til de ledige poster, men det skal ikke afholde andre fra et melde sig – henvend jer gerne til gruppens formand, Mette Hedegaard Christiansen tlf. 2381 7131 eller en leder, som så vil bringe jeres kandidatur videre.

Har I forslag, som I ønsker behandlet på grupperådsmødet, skal I senest den 13. februar 2018 sende forslaget til formanden, Mette Hedegaard Christiansen, mehechr [at] gmail [dot] com.
Indkomne forslag vil efterfølgende kunne findes på gruppens hjemmeside www.ddshorning.dk/.

 

Mange hilsner fra
Bestyrelsen